Bistro Godiva Nagoya Mall Batam

Bistro Godiva (Nagoya Hill Branch)